ARCHIWUM - Konferencja Metrologia Kwantowa 2008
Politechnika Poznańska • Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
e-mail: kwant@et.put.poznan.pl

  Main page 


ARCHIWUM - Konferencja METROLOGIA KWANTOWA 2008


Tematy wiodące - MK'2008

 • Zjawisko Josephsona i kwantowy wzorzec napięcia
 • Kwantowy efekt Halla i wzorzec oporu elektrycznego
 • Zegary atomowe i wzorce częstotliwości
 • Tunelowanie pojedynczych elektronów SET
 • Spintronika
 • Mikroskopy skaningowe i ich zastosowanie w metrologii
 • Zastosowanie detektorów SQUID
 • Nanometrologia
 • Systemy pomiarowe w metrologii kwantowej
 • Kierunki rozwoju metrologii

Referaty zaproszone - MK'2008

 • Experiments on Bose-Einstein condensate of rubidium atoms in the National Laboratory of Atomic, Molecular and Optical physics
  Prace z kondensatem Bosego-Einsteina atomów rubidu w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
  Wojciech Gawlik, Michał Zawada

 • Optical clocks
  Zegary optyczne
  Czesław Radzewicz

 • From the giant magnetoresistance to current induced magnetic switching
  Od wielkiego magnetooporu do magnetycznego przełączania prądu
  Józef Barnaś

Komitet honorowy - MK'2008

 • Prof. Adam Hamrol, Rektor Politechniki Poznańskiej
 • Minister Janina Maria Popowska, Prezes Głównego Urzędu Miar
 • Płk. Stanisław Dąbrowski, Dyrektor Wojskowego Centrum Metrologii

Komitet programowy - MK'2008

 • Jan Stankowski, Polska Akademia Nauk - przewodniczący
 • Józef Barnaś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Jerzy Dembczyński, Politechnika Poznańska, Poznań
 • Akihiko Fujiwara, Japan Advanced Institute of Science and Technology, Asahidai, Japonia
 • Wojciech Gawlik, Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 • Teodor Gotszalk, Politechnika Wrocławska, Wrocław
 • Krystyna Kostyrko, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
 • Elżbieta Michniewicz, Główny Urząd Miar, Warszawa
 • Androula Nassiopoulou, NCSR Research Center 'Democritos', Ateny, Grecja
 • Waldemar Nawrocki, Politechnika Poznańska, Poznań
 • Czesław Radzewicz, Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 • Zbigniew Ramotowski, Główny Urząd Miar, Warszawa
 • Paul Seidel, Friedich-Schiller University, Jena, Niemcy
 • Tadeusz Skubis, Politechnika Śląska, Gliwice
 • Boris Snopok, Institute of Semiconductor Physics, Kijów, Ukraina
 • Karol Izydor Wysokiński, Uniwersytet im. Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin

Komitet organizacyjny (Zespół Elektronicznych Systemów Pomiarowych) - MK'2008

 • Waldemar Nawrocki - przewodniczący
 • Maciej Wawrzyniak - sekretarz naukowy
 • Krzysztof Arnold
 • Sławomir Michalak
 • Janina Lisiecka-Frąszczak
 • Michał Maćkowski
 • Jakub Pająkowski
 • Elżbieta Czarnecka

Referaty - MK'2008

Referaty MK 2008
Nr Tytuł referatu Autor(rzy)
01 Experiments on Bose-Einstein condensate of rubidium atoms in the National Laboratory of Atomic, Molecular and Optical physics
Prace z kondensatem Bosego-Einsteina atomów rubidu w Krajowym Laboratorium Fizyki Atomowej, Molekularnej i Optycznej
Wojciech Gawlik
Michał Zawada
02 Optical clocks
Zegary optyczne
Czesław Radzewicz
03 From the giant magnetoresistance to current induced magnetic switching
Od wielkiego magnetooporu do magnetycznego przełączania prądu
Józef Barnaś
04 Magnetic interaction in graphene Vitalii Dugaev
05 Pomiary zapachu przy ustalonej emisji
Odor Measurements to be applied in case of invariable emission rates
Krystyna Kostyrko
06 Charge-Density-Wave Features in Tunnel Spectra of High-T Superconductors Alexander M. Gabovich
07 Mostek oporowy Quant Ω Bridge MI6010Q jako alternatywa dla komparatora CCC w czeskim pierwotnym kwantowym wzorcu oporu elektrycznego
Quant Bridge MI6010Q as an alternative to CCC in the development of the Czech Primary Quantum Standard of electrical resistance
Petr Chrobok
Pavel Svoboda
08 Study of magnetic agglomerates in the nanomaterial system (Ti-Si-C(N))/C by the magnetic resonance technique Niko Guskos
09 Wysoko stabilne generatory kwantowe jako wzorce do odtwarzania jednostki długości
The high precision quantum generators as standards of length
Jerzy Walczuk,
Dariusz Czułek
10 Problemy związane z odtwarzaniem jednostki napięcia elektrycznego w oparciu o zjawisko Josephsona
Problems with reproduction of voltage unit based on quantum Josephson effect
Edyta Dudek
11 Badania właściwości kwantowego wzorca rezystancji
Investigations of quantum resistance standard properties
Michał Mosiądz
12 Zastosowanie czujnika SQUID w pomiarach rezystancji
SQUID based sensor in resistance measurements
Marcin Orzepowski
13 Demonstracja modelu jednoatomowego sensora pola elektrycznego typu AM
Demonstration of an AM single-atom electric field sensor
Gustaw Szawioła
14 Wysoko rozdzielczy dwu kanałowy system Box-Car implementowany w strukturze układu programowal-nego Virtex4 dla zastosowań fizyki kwantowej
High Resolution Two Channel Box-Car System Implemented in Single FPGA Structure Virtex4 for Apply in Quantum Physics
Robert Frankowski
15 Giantyczny magnetoopór w nanometrycznej strukturze Co/Pt - spintronika
Giant Magnetoresistance in Spintronic Co/Pt Nanowire Structures
G. Reza Nabiyouni
16 Pomiary charakterystyki prądowo-napięciowej nanostruktur: błąd systematyczny spowodowany pojemnościami sond
I-V measurements of nanstructures: probe capacitance-dependent systematic error
Maciej Wawrzyniak
17 Filtr górno-przepustowy pracujący w temperaturze 4,2 K
High-pass filter operating at 4,2 K
Jakub Pająkowski
18 Nowa metoda magnetometrii optycznej
Novel Method of Optical Magnetometry
Szymon Pustelny, Wojciech Gawlik
19 Nanometrologia na przykładzie badań powierzchni HOPG(0001) i Au(111) za pomocą STM
Nanometrology of HOPG (0001) and Au (111) surface topography using STM
Marcin Wróblewski
20 Fabrication of Micro- and Nanostructures by Scanning Probe Microscopy
Wytwarzanie mikro- i nanostruktur metodami mikroskopii bliskich oddzialywań
Krzysztof Kolanek
21 Kalibracja mikroskopu sil atomowych
Calibration of atomic force microscope
Agata Masalska
22 Obliczenia szumów rezystorów i diod w programach symulacyjnych
The Noise Calculation of Resistors and Diodes in Simulation Programs
Sławomir Michalak
23 Sensors and Metrology Devices from Quantum-Pi: from nanoTrek® to tunneling photo-detector array Marek Michalewicz
24 Oscylacje nieliniowe w złączu Josephsona
Nonlinear current oscillations in a Josephson junction with fractal composites
Sergei Kruchinin
25 Redefinicja jednostki miary temperatury kelvina
New Definition of the Kelvin - the Unit of Temperature
Leszek Lipiński
26 Parametry sygnałów synchronizacji i metody ich wyznaczania
Parameters of Synchronization Signals and the Methods of Their Assessment
Michał Kasznia
27 Manipulowanie pojedynczym spinem w kropkach kwantowych z zaworami spinowymi
Single Spin Manipulation In Quantum-dot Spin Valve
Jan Martinek

Materiały konferencyjne - MK'2008


Elektronika 5/2008

  Pełne teksty referatów zostały opublikowane w numerze 5/2008 miesięcznika ELEKTRONIKA.
ELEKTRONIKA to czasopismo naukowo-techniczne omawiąjące problemy technologii elektronowej, techniki próżni, materiałów elektronicznych, mikroelektroniki, techniki laserowej i mikrofalowej, konstrukcji, miernictwa i zastosowań: podzespołów, optoelektroniki, urządzeń i sprzętu elektronicznego, oraz podzespołów dla telekomunikacji i informatyki. -> http://www.sigma-not.pl

W numerze 5/2008 między innymi: