ARCHIWUM - Konferencja Metrologia Kwantowa 2006
Politechnika Poznańska • Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
e-mail: kwant@et.put.poznan.pl

  Main page 


ARCHIWUM - Konferencja METROLOGIA KWANTOWA 2006


Tematy wiodące - MK'2006

 • Zjawisko Josephsona i kwantowy wzorzec napięcia,
 • Kwantowy efekt Halla i wzorzec oporu elektrycznego,
 • Atomowe wzorce częstotliwości,
 • Tunelowanie pojedynczych elektronów,
 • Mikroskopy skaningowe i ich zastosowanie w metrologii,
 • Zastosowanie detektorów SQUID,
 • Nanometrologia,
 • Systemy pomiarowe w metrologii kwantowej


 • Referaty zaproszone - MK'2006

  "Quantum Hall Effect and Metrology"
  prof. Klaus von Klitzing - Max Planck Institut, Stuttgart, Niemcy

  "Quantum Hall Effect: the Fundamentals"
  prof. Karol Izydor Wysokiński - UMCS, Lublin

  Komitet honorowy - MK'2006

 • Włodzimierz Sanocki - Prezes Głównego Urzędu Miar
 • prof. Adam Hamrol - Rektor Politechniki Poznańskiej
 • prof. Klaus von Klitzing - Max Planck Institut, Stuttgart, Niemcy


 • Komitet programowy - MK'2006

 • prof. Jan Stankowski - Polska Akademia Nauk - przewodniczący
 • prof. Bogdan Bułka - Instytut Fizyki Molekularnej PAN , Poznań
 • prof. Andrzej Dobrogowski - Politechnika Poznańska
 • prof. Anna Domańska - Politechnika Poznańska
 • prof. Bogdan Galwas - Politechnika Warszawska
 • prof. Krystyna Kostyrko - COBR Techniki Instalacyjnej, Warszawa
 • mgr inż. Elżbieta Michniewicz - Główny Urząd Miar, Warszawa
 • prof. Waldemar Nawrocki - Politechnika Poznańska
 • prof. Vladimir M. Pan - Instytut Fizyki Metali Akademii Nauk Ukrainy, Kijów, (Ukraina)
 • prof. Paul Seidel - Friedrich Schiller University, Jena, (Niemcy)
 • prof. Tadeusz Skubis - Politechnika Śląska
 • prof. Bronisław Susła - Politechnika Poznańska
 • prof. Karol Izydor Wysokiński - UMCS, Lublin
 • prof. Romuald Zielonko - Politechnika Gdańska


 • Komitet organizacyjny - MK'2006

 • prof. Waldemar Nawrocki - przewodniczący
 • prof. Anna Domańska
 • dr inż. Maciej Wawrzyniak - sekretarz
 • dr inż. Krzysztof Arnold
 • dr inż. Janina Lisiecka-Frąszczak
 • dr inż. Sławomir Michalak
 • mgr inż. Michał Maćkowski
 • mgr inż. Jakub Pająkowski
 • inż. Grażyna Głaz


 • Referaty - MK'2006

  Referaty zaproszone
  1 Klaus von Klitzing
  MPI Stuttgart, Niemcy
  Quantum Hall Effect and Metrology
  2 K. Wysokiński
  UMCS Lublin
  Quantum Hall Effect: Fundamentals
  Referaty (w kolejności alfabetycznej)
  3 P. Adamski
  PŁ Łódź
  Badanie Σ (ri)2 cząsteczek ciekłych kryształów homologu cb n (5-9)
  4 R. Czajka
  PP Poznań
  Investigation of Coulomb blockade effect in double tunnel junctions
  5 A. Czubla
  GUM Warszawa
  Realization of Atomic SI Second Definition in Context UTC(PL) and TA(PL)
  6 E. Dudek, E. Michniewicz, D. Sochocka
  GUM Warszawa
  Kwantowa realizacja jednostki miary napięcia elektrycznego
  7 M. Giersig
  CAESAR Niemcy
  Optical and structural characterization on nanomaterials
  8 T. Gotszalk
  PWr Wrocław
  Zagadnienia nanomiernictwa mikro- i nanostruktrur metodami mikroskopii bliskich oddziaływań
  9 A. Jarosz, A. Buczek, B. Furmann, D. Stefańska, P. Głowacki, Ł. Piątkowski, J. Dembczyński
  PP Poznań
  Fizyczne aspekty precyzji pomiarów metodą podwójnego rezonansu optyczno-mikrofalowego na strumieniu atomowym
  10 M. Kamiński
  PP Poznań
  The study of electron properties of carbon nanotubes using STM/STS
  11 K. Kolanek
  PWr Wrocław
  Wytwarzanie przyrządów elektroniki kwantowej metodami mikroskopii bliskich oddziaływań
  12 A. Korolev, A. L. Danilyuk, V. E.;Borisenko
  BSUIR Mińsk, Białoruś
  Nanometrology of spin polarization of fluorine nuclei in optically excited Si/CaF2 nanostructures
  13 W. Krech
  FSU Jena, Niemcy
  Dynamic properties of an interferometer- type charge qubit
  14 S. Michalak
  PP Poznań
  Model kwantowanej przewodności w programie APLAC
  15 P. Mulat
  PWr Wrocław
  Zastosowanie interferometrii światłowodowej w ocenie właściwości metrologicznych czujników bliskiego pola mikroskopu sił atomowych
  16 K. Lange
  PP Poznań
  Ocena wpływu temperatury otoczenia na niestałość częstotliwości wzorca rubidowego
  17 W. Nawrocki
  PP Poznań
  Revising the SI: the joule to replace the kelvin as a base unit
  18 P. Otomański
  PP Poznań
  Optoelektroniczna separacja kanałów analogowych w systemach pomiarowych
  19 J. Pająkowski, S. Michalak
  PP Poznań
  Symulacja stanów przejściowych w obwodach z kwantowaną przewodnością
  20 J. Ratyńska
  PR Radom
  Badanie rozkładu pola magnetycznego za pomocą hallotronu ze wspomaganiem komputerowym
  21 E. Stachowska
  PP Poznań
  The application of laser-microwave resonance in trapped rare-earth ions to magnetometry
  22 J. Stankowski
  IMP Poznan
  Josephson absorption applications to study of nanostructures
  23 B. Susła
  PP Poznań
  Conductance quantization in ferromagnetic Co nanowires
  24 B. Smereczyńska
  GUM Warszawa
  Problematyka zachowania spójności pomiarowej w dziedzinie nanometrologii wymiarowej
  25 Z. Warsza
  Warszawa
  O możliwościach wykorzystania w pomiarach interferencji dwu wiązek światła ze źródeł niespójnych
  26 M. Wawrzyniak
  PP Poznań
  Analog-to-digital converter differential nonlinearity error correction in building conductance histograms
  27 M. Wawrzyniak
  PP Poznań
  System pomiarowy do wyznaczania charakterystyk prądowo-napięciowych nanodrutów
  28 G. Wiczyński
  PP Poznań
  Skanowanie palców dłoni z wykorzystaniem promieniowania optycznego
  29 M. Wiśniewski, A. Sionkowska, H. Kaczmarek, J. Skopińska, S. Lazare, V. Tokarev
  UMK Toruń
  Applications of scanning microscopy for measurement of surface properties of laser treated biomaterials


  Materiały konferencyjne - MK'2006


  Elektronika 5/2006

    Pełne teksty referatów zostały opublikowane w numerze 5/2006 miesięcznika ELEKTRONIKA poświęconym konferencji MK'2006. ELEKTRONIKA to czasopismo naukowo-techniczne omawiąjące problemy technologii elektronowej, techniki próżni, materiałów elektronicznych, mikroelektroniki, techniki laserowej i mikrofalowej, konstrukcji, miernictwa i zastosowań: podzespołów, optoelektroniki, urządzeń i sprzętu elektronicznego, oraz podzespołów dla telekomunikacji i informatyki. -> http://www.sigma-not.pl

  W numerze 5/2006 między innymi: